Muskelrelaxans

20 20 LIORESAL aus deutschland ohne rezept

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: 20 20 LIORESAL
Color: White
Shape: Elliptical / Oval

LCI 1330 aus deutschland ohne rezept

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: LCI 1330
Color: White
Shape: Round

MX 24 aus deutschland ohne rezept

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: MX 24
Color: Yellow
Shape: Round

N030 aus deutschland ohne rezept

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: N030
Color: White
Shape: Round

10 Z 4096 aus deutschland ohne rezept

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: 10 Z 4096
Color: White
Shape: Round

292 aus deutschland ohne rezept

Produkt: Baclofen
Dosierung: 10mg, 25mg
Print: 292
Color: White
Shape: Round

86 67 S aus deutschland ohne rezept | Skelaxin

Produkt: Skelaxin
Wirkstoff: Metaxalone
Dosierung: 400mg
Print: 86 67 S
Color: Pink
Shape: Elliptical / Oval

C 86 62 aus deutschland ohne rezept | Skelaxin

Produkt: Skelaxin
Wirkstoff: Metaxalone
Dosierung: 400mg
Print: C 86 62
Color: Pink
Shape: Round

6 mg aus deutschland ohne rezept | Zanaflex

Produkt: Zanaflex
Wirkstoff: Tizanidine
Dosierung: 2mg
Print: 6 mg
Color: Blue
Shape: Capsule-shape

2 mg aus deutschland ohne rezept | Zanaflex

Produkt: Zanaflex
Wirkstoff: Tizanidine
Dosierung: 2mg
Print: 2 mg
Color: Blue
Shape: Capsule-shape